(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Przetargi » Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt koncepcyjny i wykonawczy...
Menu:
A Statut
A Dyrektor
A O Muzeum
A Kierownicy jednostek
A Zadaj pytanie
A Struktura organizacyjna
A Ogłoszenia
A Konkursy
A Przetargi
A Budżet i finanse
A Kontakt
A Oświadczenia majątkowe
A Informacje nieudostępnione
A Przetargi
A Konkursy
A Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
A #
A Redaktorzy strony
A Statystyka odwiedzin
A Statystyka czytalności
A Wyszukaj urzędnika
A Rejestr zmian
A Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
A» Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej
A» INFORMACJA O ODDANIU W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
A» OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
A» INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU OFERTOWEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
A» OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
Ilość wiadomości z działu 'Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt koncepcyjny i wykonawczy...': 3
Wyniki przetargu

Wyniki przetargu

Wyniki przetargu dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej – projekt koncepcyjny i wykonawczy dla Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej.

Data wprowadzenia: 2017-06-02 1043
Data upublicznienia:
Art. czytany: 6535 razy

» Wynik przetargu - rozmiar: 1157762 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Godoj
Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaOgłoszenie nr 76243 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.


Ruda Śląska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:


Ogłoszenia o zamówieniu


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU


Numer: 73602-2017
Data: 25/04/2017


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka, Krajowy numer identyfikacyjny 27151658700000, ul. ul.Wolności  26, 41700   Ruda Śląska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 248 44 57, e-mail [email protected], faks 32 248 44 57.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu koncepcji wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 500m2, z elementami multimedialnymi (np. filmy, animacje, nagrania dźwiękowe, grafika).
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu koncepcji lub projektu wystawy o powierzchni nie mniejszej niż 500m2, z elementami multimedialnymi (np. filmy, animacje, nagrania dźwiękowe, grafika).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 08/05/2017, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10/05/2017, godzina: 10:30Data wprowadzenia: 2017-04-28 1046
Data upublicznienia:
Art. czytany: 16639 razy

» Odpowiedź do SIWS - rozmiar: 3689552 bajtów
Typ pliku: application/pdf
Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Gołąb
» Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt koncepcyjny i wykonawczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
2017-04-25 1710
Ogłoszenie


Ogł...
» Przełącz na wiadomości archiwalne
Podkategoria:
A Rok 2006
A Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt koncepcyjny i wykonawczy...
A Przetarg nieograniczony
A 22.04.2008 - propozycja cenowa
Ostat. 10 wiadomości:

A» Wyniki przetargu
A» Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
A» Wykonanie dokumentacji projektowej - projekt koncepcyjny i wykonawczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
BIP-Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej