(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut
Dyrektor
O Muzeum
Kierownicy jednostek
Zadaj pytanie
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia
Konkursy
Przetargi
Budżet i finanse
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Przetargi
Konkursy
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
#
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej
» INFORMACJA O ODDANIU W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
» OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
» INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU OFERTOWEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
» OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
 • Ogłoszenia
 • Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej

  Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r

  Zgodnie z art.13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „RODO”, (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) przekazujemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej: 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, z siedzibą: ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - z którym można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych drogą elektroniczną – adres e-mail: [email protected] lub listownie na adres siedziby Administratora. 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań własnych bądź zleconych Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej Miasta Ruda Śląska, określonych przepisami prawa. 4. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. 5. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. 6. Administrator może przekazać/powierzyć Pana/Pani dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 8. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W tym celu zawiadomi Administratora w formie pisemnej. 9. Przysługuje Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 10. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

  Data wprowadzenia: 2024-04-09 1304
  Data upublicznienia: 2024-04-09
  Art. czytany: 720 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Godoj lub: [email protected]
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Muzeum Miejskie
  im. Maksymiliana Chroboka
  w Rudzie Śląskiej


  Godziny otwarcia:
  poniedziałek(ekspozycje nieczynne
  -od 8.00 do 16.00

  środa, piątek
  - od 8.00 do 16.00

  wtorek, czwartek
  -od 8.00 do 18.00

  niedziela
  od 13.00 do 18.00

  W soboty muzeum nieczynne

  Ceny biletów:
  rodzinny 25 zł (2 osoby dorosłe + 3 dzieci)
  normalny 12 zł
  ulgowy 8 zł (dzieci i młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści)
  ulgowy grupowy (szkolny) 5 zł  BIP-Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej