(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut
Dyrektor
O Muzeum
Kierownicy jednostek
Zadaj pytanie
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia
Konkursy
Przetargi
Budżet i finanse
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Przetargi
Konkursy
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
#
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej
» INFORMACJA O ODDANIU W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
» OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
» INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU OFERTOWEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
» OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
 • Konkursy
 • KONKURS PLASTYCZNY MÓJ ŚLĄSK-MOJE MIASTO
 • KONKURS PLASTYCZNY MÓJ ŚLĄSK-MOJE MIASTO

  Regulamin XX edycji
  KONKURSU PLASTYCZNEGO
  „MÓJ ŚLĄSK – MOJE MIASTO”


  I. CELE KONKURSU

  1. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych dzieci.
  2. Rozwijanie wrażliwości oraz umiejętności dostrzegania wartości estetycznych w najbliższym otoczeniu.
  3. Rozbudzanie zainteresowania miastem i regionem, wzbudzanie i umacnianie poczucia więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania, a także poczucia tożsamości regionalnej.
  4. Utrwalanie zamiłowań twórczych i zainteresowanie tematyką regionalną.
  5. Upowszechnianie twórczych osiągnięć dzieci, umacnianie i rozwój młodzieżowego środowiska artystycznego w mieście.

  II. ORGANIZATOR

  1. Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej, ul. Wolności 26, tel. 248-44-57, [email protected]

  III. REGULAMIN

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów rudzkich szkół i placówek kulturalnych.
  2. Maksymalna liczba prac dostarczonych z jednej szkoły lub placówki kulturalnej dla każdej grupy wiekowej wynosi po 5 prac.
  3. Prace należy dostarczyć do dnia 20 października 2010 roku w godz. od 8.00 do 16.00 do Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.
  4. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie lub osobiste dostarczenie, na adres Muzeum, wypełnionej karty zgłoszeniowej (będącej załącznikiem do regulaminu), oświadczenia oraz prac konkursowych. Nie zostaną rozpatrzone zgłoszenia prac, niezawierające wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej oraz oświadczenia.
  5. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:
  - I grupa – do 6 lat (przedszkola),
  - II grupa – 7-9 lat (szkoła podstawowa – klasy 1 do 3),
  - III grupa – 10-12 lat (szkoła podstawowa – klasy 4 do 6),
  - IV grupa – 13-15 lat (gimnazjaliści),
  - V grupa – 16-18 lat (szkoły ponadgimnazjalne).
  6. Każda praca powinna być opisana na odwrocie i zawierać następujące informacje:
  - tytuł pracy,
  - imię i nazwisko autora,
  - do której grupy wiekowej (I, II, III, IV, V) kwalifikuje się autor,
  - wiek i klasa autora,
  - nazwę szkoły lub placówki kulturalnej i jej adres,
  - imię i nazwisko nauczyciela (instruktora), pod kierunkiem, którego pracował autor.

  nie może przekraczać 50 x 70 cm i nie może być mniejszy niż 30 x 40 cm.
  8. Praca powinna być wykonana indywidualnie.
  9. Technika prac:
  - malarstwo (akwarela, gwasz, tempera, akryl, techniki łączone, collage, aplikacja),
  - rysunek (tusz, ołówek, kredka),
  - grafika (linoryt, drzeworyt, gipsoryt, monotypia).
  10. Tematyka prac:
  - śląski krajobraz;
  - najbliższe otoczenie: obiekty, sprawy, wydarzenia, które zwróciły uwagę autora (w ujęciu dowolnym – realistycznym, satyrycznym itd.),
  - treści nawiązujące do historii, tradycji regionalnej lub lokalnej (wydarzenia, sceny rodzajowe, podania, legendy);
  - strój, obrzędowość, zwyczaje itd.;
  - ochrona środowiska.
  11. Przy ocenie prac stosowane będzie kryterium artystyczno-estetyczne. Spośród prac wyróżnionych za ich wysoki poziom artystyczny dodatkowo zostaną nagrodzone prace za ich szczególny związek z przeszłością i tradycją regionu i miasta.
  12. Oceny dostarczonych prac dokona jury. Z posiedzenia jury sporządzony zostanie protokół.
  13. Jury konkursu jest upoważnione do interpretacji warunków regulaminowych.
  14. Organizator konkursu przewiduje nagrody rzeczowe dla laureatów. Wręczenie nagród nastąpi w czasie uroczystego wernisażu w Muzeum Miejskim im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej w dniu 27 października 2010 roku o godz. 12.00. Prace zgłoszone na konkurs (oprócz wystawionych i nagrodzonych) należy odebrać do dnia 20 listopada br. Za prace nie odebrane w wyznaczonym terminie Muzeum nie ponosi odpowiedzialności. Prace nagrodzone i wystawione pozostają u organizatora konkursu.
  15. Organizator zastrzega sobie prawo rejestracji audiowizualnej dla celów archiwalnych oraz promocyjnych w mediach obsługujących otwarcie wystawy pokonkursowej.
  16. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualną zmianę szczegółów regulaminu.
  17. Wszelkich informacji udziela pracownik Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej – Krzysztof Gołąb.  Data wprowadzenia: 2010-10-04 1104
  Data upublicznienia: 2010-10-04
  Art. czytany: 5420 razy

  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Krzysztof Gołąb
  » Pokaż rejestr zmian dla danej wiadomości
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Muzeum Miejskie
  im. Maksymiliana Chroboka
  w Rudzie Śląskiej


  Godziny otwarcia:
  poniedziałek(ekspozycje nieczynne
  -od 8.00 do 16.00

  środa, piątek
  - od 8.00 do 16.00

  wtorek, czwartek
  -od 8.00 do 18.00

  niedziela
  od 13.00 do 18.00

  W soboty muzeum nieczynne

  Ceny biletów:
  rodzinny 25 zł (2 osoby dorosłe + 3 dzieci)
  normalny 12 zł
  ulgowy 8 zł (dzieci i młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści)
  ulgowy grupowy (szkolny) 5 zł  BIP-Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej