(K)  A0  A+  A-    
 STRONA GŁÓWNA BIP » Poprzednia strona » Odczyt wiadomości
Menu:
Statut
Dyrektor
O Muzeum
Kierownicy jednostek
Zadaj pytanie
Struktura organizacyjna
Ogłoszenia
Konkursy
Przetargi
Budżet i finanse
Kontakt
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Przetargi
Konkursy
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
#
Redaktorzy strony
Statystyka odwiedzin
Statystyka czytalności
Wyszukaj urzędnika
Rejestr zmian
Mapa serwisu
Wyszukiwarka


»Wyszukiwanie zaawansowane
Archiwalne menu:
Ostatnie 5 wiadomości:
» Informacja na temat przetwarzania danych osobowych w Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej
» INFORMACJA O ODDANIU W NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
» OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
» INFORMACJA O WYNIKU II PRZETARGU OFERTOWEGO NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
» OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO
 • Budżet i finanse
 • Budżet
 • OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

  Przetarg na wynajem lokalu użytkowego

  Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej


  ul. Wolności 26, 41-700 Ruda Śląska


   


  L. dz. 35/23/W


   


  OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO


  Dyrektor Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej zaprasza podmioty (osoby prawne, fizyczne, inne) prowadzące działalność gospodarczą  zainteresowane wynajmem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w budynku Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Wolności 26, w którym w przeszłości funkcjonowała kawiarnia, do zapoznania się z przedstawioną propozycją wynajmu i składania ofert z proponowaną stawką czynszu.


  OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU:


  Jednopoziomowy lokal składa, się z sali głównej o pow. 88,1 m2, zaplecza kuchennego, trzech oddzielnych toalet oraz powierzchni gospodarczej i magazynowej. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 127,1 m2 (wykaz pomieszczeń w załączeniu).


  Lokal wyposażony jest w kurtynę cieplną umieszczoną nad wejściem do sali głównej, klimatyzację, instalację c.o., elektryczną i wod-kan, posiada także instalacje elektryczne i wod-kan przygotowane do podłączenia na potrzeby funkcjonowania baru oraz system wentylacji dostosowany do potrzeb gastronomii. Łazienki wyposażone w kompaktowe WC, umywalki, elektryczne podgrzewacze wody. Pomieszczenia gospodarcze wyposażone w  zlew, elektryczne podgrzewacze wody.


  Sala główna posiada estetyczne oświetlenie (żyrandole, kinkiety, lampy ozdobne), posadzka – płytki ceramiczne drewnopodobne, ściany tynk ozdobny, nowa stolarka okienna i drzwiowa w całym lokalu.  


  Zaplecze: posadzka- gres, ściany – gładź/płytki ceramiczne.


   


  Dodatkowe atuty:


  - lokal oddany do użytku w 2020 r. po wykonaniu gruntownego remontu,


  - dobre usytuowanie, wejście do lokalu od strony ulicy Wolności - głównej ulicy w dzielnicy Ruda,


  - wejście do lokalu zaopatrzone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,


  - lokal podłączony jest do systemu sygnalizacji pożarowej Muzeum.


   


  WYSOKOŚĆ STAWKI WYWOŁAWCZEJ I CZAS NAJMU:


   


  Wywoławcza stawka miesięczna czynszu najmu (brutto) za 1 m2 powierzchni:  10 zł, słownie: dziesięć złotych.


   


  Czas trwania umowy najmu: umowa na czas określony  3 lata


   


  KRYTERIA OCENY OFERT:


   


  Zamawiający dokonując oceny ofert bierze pod uwagę:


   


  1.       Wysokość stawki miesięcznej czynszu za 1 m2 powierzchni – oferta zawierająca najwyższą stawkę uzyska maksymalnie 70 pkt liczonych według następującego wzoru:


   


  wartość danej oferty za 1 m2


  -----------------------------------------------------   x  70


                  wartość najwyższa za 1 m2


   


  2.       Rodzaj działalności gastronomicznej, ocenionej według następującej punktacji:


  a)       kawiarnia, cukiernia, herbaciarnia – 30 pkt


  b)       restauracja, pizzeria – 20 pkt


  c)       bistro, jadłodajnia, fast food, inne – 10 pkt


   


  WARUNKI PRZETARGU:


   


  Oferta powinna zawierać proponowaną stawkę miesięczną czynszu najmu za 1 m² powierzchni (brutto), określać rodzaj działalności, która ma być prowadzona w wynajmowanym lokalu oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami przetargu i projektem umowy najmu lokalu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, (formularz oferty zał. nr 1).


   


  Do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 2) oraz kserokopię zaświadczenia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź odpis KRS.


  Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. W przypadku, gdy oferent jako załącznik do oferty załączy kopię dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu.


   


  Oferty należy składać w  siedzibie Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 26, do dnia 02.02.2023 r. do godz.  11.00. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem: „Oferta na wynajem lokalu użytkowego przy Muzeum Miejskim w Rudzie Śląskiej”.


   


  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2023 r. o godz. 11.30  w siedzibie Muzeum.


  Wyniki przetargu zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. Wybrany oferent zostanie dodatkowo poinformowany telefonicznie w ciągu 14 dni od dnia publikacji wyników.


   


  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia przetargu oferentom, uczestnikom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.


   


  Organizator przetargu w przypadku wpłynięcia ofert podobnych dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli oferty porównywalne.


  Do rozstrzygania spornych kwestii w sprawie przetargu upoważniony jest Dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.


   


  UWAGI:


   


  Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem wynajmowanego obiektu tj. koszty opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości, koszty związane z przeglądami technicznymi przewidzianymi w Prawie Budowlanym i inne związane z eksploatacją lokalu i prowadzoną działalnością np. podatek od nieruchomości, ubezpieczenie.


   


   


  Istnieje możliwość oględzin lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu: 32 248 44 57.


   


  Dodatkowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, pod numerem telefonu: 32 248 44 57.


   


  Załączniki do ogłoszenia dostępne do pobrania na stronie BIP Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej https://www.muzeum-rs.bip.doc.pl/:


   


  1.       Wykaz pomieszczeń lokalu użytkowego


  2.       Zał. nr 1 Formularz oferty


  3.       Zał. nr 2 Oświadczenie RODO


  4.       Projekt umowy najmu lokalu  Data wprowadzenia: 2023-01-12 1121
  Data upublicznienia: 2023-01-12
  Art. czytany: 869 razy

  » Ogłoszenie _najem lokalu_Muzeum Miejskie - rozmiar: 126064 bajtów
  Typ pliku: application/pdf
  » UMOWA NAJMU_lokal_Muzeum Miejskie - rozmiar: 44032 bajtów
  Typ pliku: application/msword
  » Wykaz pomieszczeń lokalu_Muzeum Miejskie - rozmiar: 15626 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zał 1_Oferta_najem_Muzeum Miejskie - rozmiar: 17014 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  » Zał 2_RODO_najem_Muzeum Miejskie - rozmiar: 14277 bajtów
  Typ pliku: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
  Drukowanie dokumentuWiadomość wprowadził: Andrzej Godoj lub: [email protected]
  Rejestr zmian:
  2023-02-07
  1. Typ zdarzenia: wyjęcie wiadomości z archiwum - Zmienił: Andrzej Godoj
  2. Typ zdarzenia: przeniesienie wiadomości do archiwum - Zmienił: Andrzej Godoj

  2023-01-12
  3. Typ zdarzenia: upublicznienie wiadomości - Zmienił: Andrzej Godoj
  4. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Godoj
  5. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Godoj
  6. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Godoj
  7. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Godoj
  8. Typ zdarzenia: dodanie załącznika - pliku - Zmienił: Andrzej Godoj
  9. Typ zdarzenia: edycja wiadomości - Zmienił: Andrzej Godoj
  10. Typ zdarzenia: nowa wiadomość - Zmienił: Andrzej Godoj
  Biuletyn Informacji Publicznej
  Muzeum Miejskie
  im. Maksymiliana Chroboka
  w Rudzie Śląskiej


  Godziny otwarcia:
  poniedziałek(ekspozycje nieczynne
  -od 8.00 do 16.00

  środa, piątek
  - od 8.00 do 16.00

  wtorek, czwartek
  -od 8.00 do 18.00

  niedziela
  od 13.00 do 18.00

  W soboty muzeum nieczynne

  Ceny biletów:
  rodzinny 25 zł (2 osoby dorosłe + 3 dzieci)
  normalny 12 zł
  ulgowy 8 zł (dzieci i młodzież szkolna, studenci, emeryci, renciści)
  ulgowy grupowy (szkolny) 5 zł  BIP-Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej