OGŁOSZENIE O WYNAJMIE LOKALU UŻYTKOWEGO W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM

2023-03-09 1330
Art. czytany: 110 razy

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego

Dyrektor Muzeum Miejskiego im. Maksymiliana Chroboka w Rudzie Śląskiej informuje, że istnieje możliwość wynajęcia lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w budynku Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, przy ul. Wolności 26, w którym w przeszłości funkcjonowała kawiarnia.

OPIS LOKALU UŻYTKOWEGO: Jednopoziomowy lokal składa się z sali głównej o pow. 88,1 m2, zaplecza kuchennego, trzech oddzielnych toalet oraz powierzchni gospodarczej i magazynowej. Łączna powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 127,1 m2 (wykaz pomieszczeń w załączeniu).

Lokal wyposażony jest w kurtynę cieplną umieszczoną nad wejściem do sali głównej, klimatyzację, instalację c.o., elektryczną i wod-kan, posiada także instalacje elektryczne i wod-kan przygotowane do podłączenia na potrzeby funkcjonowania baru oraz system wentylacji dostosowany do potrzeb gastronomii. Łazienki wyposażone w kompaktowe WC, umywalki, elektryczne podgrzewacze wody.

Pomieszczenia gospodarcze wyposażone w zlew, elektryczne podgrzewacze wody. Sala główna posiada estetyczne oświetlenie (żyrandole, kinkiety, lampy ozdobne), posadzka – płytki ceramiczne drewnopodobne, ściany – tynk ozdobny, nowa stolarka okienna i drzwiowa w całym lokalu. Zaplecze: posadzka- gres, ściany – gładź/płytki ceramiczne.

Dodatkowe atuty:
- lokal oddany do użytku w 2020 r. po wykonaniu gruntownego remontu,
- dobre usytuowanie, wejście do lokalu od strony ulicy Wolności - głównej ulicy w dzielnicy Ruda,
- wejście do lokalu zaopatrzone w podjazd dla osób niepełnosprawnych,
- lokal podłączony jest do systemu sygnalizacji pożarowej Muzeum.

WYSOKOŚĆ STAWKI CZYNSZU I CZAS NAJMU: Stawka miesięczna czynszu najmu (brutto) za 1 m2 powierzchni wynosi: 10 zł, słownie: dziesięć złotych.

Czas trwania umowy najmu: umowa na czas określony 3 lata

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY: Wypełniony i podpisany formularz wniosku o oddanie w najem lokalu użytkowego należy złożyć w siedzibie Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej przy ul. Wolności 26. Do wniosku należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź odpis KRS.

Rozpatrzenie wniosku o oddanie w najem lokalu użytkowego nastąpi nie później niż w terminie do 1 miesiąca, od dnia złożenia wniosku. Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o rozpatrzeniu jego wniosku. Złożenie wniosku nie będzie wywoływało skutku takiego jak złożenie oferty zgodnie z ustawą Kodeks cywilny. Informacja o oddaniu w najem lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Dyrektor Muzeum dopuszcza możliwość negocjacji warunków umowy najmu z wnioskodawcami.

UWAGI: Niezależnie od czynszu najmu Najemca ponosi koszty związane z utrzymaniem wynajmowanego obiektu, tj. koszty opłat za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę, kanalizację, wywóz nieczystości, koszty związane z przeglądami technicznymi przewidzianymi w Prawie Budowlanym i inne związane z eksploatacją lokalu i prowadzoną działalnością, np. podatek od nieruchomości, ubezpieczenie.

Istnieje możliwość oględzin lokalu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny pod numerem telefonu: 32 248 44 57. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 32 248 44 57.

Załączniki do ogłoszenia: 1. Zał. nr 1 Formularz wniosku 2. Projekt umowy najmu lokalu 3. Wykaz pomieszczeń lokalu użytkowego